CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Trollfjell friluftsråd og Trollfjell UNESCO Global Geopark er samlokalisert i nye lokaler i Storgata 34 i Brønnøysund.

Administrasjonen av Trollfjell består av daglig leder og to medarbeidere. I tillegg leier vi inn ved spesielle behov, for eksempel ledere til friluftsskolen, eller ved behov for ekstrahjelp til tilretteleggingsoppgaver. Vi jobber etter handlingsplan vedtatt av styret.

                                                       administrasjon

                                            

 Charlotte G. Olsen                  Magne Ekker                                                                       

     Medarbeider                                    Daglig leder

TOP